Slide 1

Initiativ och uppdrag

Aktuella initiativ och uppdrag

För närvarande är vi involverade i nedan uppdrag och projekt

VRS Adjusters

PACE tillhandahåller tillsammans med andra oberoende skadereglerare tjänster till internationella försäkringsbolag, företagscaptive, fastighetsbolag och mäklare.

Verksamheten drivs inom VRS Adjusters och omfattar 140 länder med mer än 300 lokalkontor och cirka 2500 anställda. Inom verksamheten är PACE ansvarig för Norden och Baltikum (8 länder)

Läs mer om VRS Adjuster

PACE Claims

PACE har utvecklat ett eget webbaserat ärendehanteringssystem med onlineaccess för inrapportering och skadehantering samt taylor-made  statistikbearbetning m.m.   Standardiserad API gör att systemet kan integreras med andra IT-system.

Innovativ Hydraulik

PACE har i samarbete med hydraulikbranschen utvecklat nya lösningar för framtida hållbara och energieffektiva system inom främst mobil hydraulik. Tillsammans med forskare och industriella partners utvecklas nu innovativa applikationer.

Nordens Framtid

PACE har tillsammans med partners startat ett långsiktigt arbete för att konkretisera visionen om ett mer integrerat Norden 2030 och framåt. Initiativet har en särskild aktualitet genom utvecklingen under senaste året. Arbetet handlar om gränsöverskridande möten mellan skilda kompetenser, dokumentation och matchning av konkreta projekt.

Brainlearning

PACE har en mer än tjugoårig dokumenterad erfarenhet av lärande och digital utveckling.

Tillsammans med ledande forskare i globala nätverk formas nu konkreta tjänster för företag och organisationer som vill utveckla sin verksamhet med digitala lösningar och medarbetarkompetens

SamSpel

PACE har som en konkret del av Brainlearning startat en satsning där erfarenheter från spelarutveckling inom lagbollspel överförs till medarbetarutveckling inom företag och där digitala verktyg utnyttjas och kopplar samman medarbetarnas engagemang för förbättringar med företagens ledningssystem så att verksamheten effektiviseras och utvecklas.

PlayLab

PACE har som en annan konkret del av kunskap och erfarenhet inom lärandeområdet kopplat samman tekniska möjligheter med behovet att utveckla beslutsfattande och i sportsammanhang spelförståelse för att effektivisera och utveckla lärprocesser. Arbetet sker i nära samarbete med ledande aktörer inom industriell utveckling och sportutveckling.

Nära idrott

PACE har tagit initiativ till ett utvecklat samarbete för att stärka hälsan och motverka ohälsan som är en omfattande samhällsutmaning. Fysisk aktivitet och bra mat är grundförutsättningar för att på sikt kunna möta en ökat belastning på sjukvården. Effektivast anpassar man möjligheter att nå medborgare så nära boendet som möjligt. Det saknas dock ofta aktiviteter och hållbar organisation.

Det krävs ett nytt konkret angreppssätt som nu initieras.

Framtidens Tränings Centrum

PACE har tillsammans med kommun och fastighetsbolag tagit initiativ till att utveckla ett nytt innovativt tänkande kring byggande och drift av erbjudande om fysisk aktivitet och idrottsträning så att rekrytering av deltagare i alla åldersgrupper optimeras och effektiviseras.