Slide 1

Utveckla dina projekt med PACE

Om PACE

Vi skapar egna affärsprojekt

Vi åtar oss att driva andra företags projekt

Vi bygger anpassade projektorganisationer

Vi har ett nära samarbete med såväl offentliga som privata aktörer

Vi erbjuder utbildning och fördjupning genom Projektledarakademin. Vi anpassar kunskapsstöd efter behov med teori, praktik och coaching

PACE’s verksamhet präglas av

  • Komplexa utmaningar och uppdrag
  • Tydliga kopplingar mellan strategi och aktivitet
  • Gränsöverskridande projektorganisationer
  • Spetskompetens genom nätverk
  • Ideellt och kommersiellt

Läs mer om vår modell