Slide 1

PACE vi tänker på helheten

PACE modellen och helhetstänkandet

Vi bygger projekt med utgångspunkt i 7 viktiga delar som vi bygger ihop till en fungerande enhet. – tänk MATCIRKEL OCH DELARNAS FUNKTIONER – som vi anser skapar en god helhet och möjliggör framgång

De olika delarna BYGGER succesivt  en arbetsprocess som leder fram till ett projektresultat.

Varje del har sitt eget värde och kan inte kompenseras genom någon dels enskilda styrka.

Det är delarna som bygger helheten

1. Struktur

Vi identifierar förutsättningar, aktörer och bevekelsegrunder.
Med detta formar vi ett tänkande som utgår från en bild av en struktur vi vill skapa.

2. Strategi

Vi identifierar och beskriver resultatmål och organisationsresurser som utgör grunden för val av strategi i både utgångsläget och för avstämning under projektet.

3. Kompetens

Alla projekt gynnas av kompetens i framkant.
Vi identifierar befintliga resurser och rekryterar kompletterande resurspersoner med spetskompetens.

4. Kapital

Vi skapar en överblick över möjliga och intressanta kapitalvägar.
Privat finansiering, offentlig finansiering och egna utvecklingsmedel.

5. Kommunikation

Vi prioriterar betydelsen av bra kommunikation i rätt tid till rätt mottagare. Gäller på internt och externt.

6. Motivation

Vi tillämpar modern motivationsforskning. Att förstå enskilda och gruppers grundläggande behov och motiv är en avgörande faktor för att påverka och skapa långsiktig hållbar framgång.

7. Ledarskap

Vi har vår grund i idrottens ledarskap där förmågan till fokusering och vinnarinstinkt förenas med lagkänsla med ett dedikerat förhållningsätt.