Slide 1

Vi får goda tankar att lyfta

Vi är ett nytänkande kunskapsföretag med fokus på utveckling och på komplexa utmaningar med stora krav på aktivitet och resultat

AKTUELLT

Klicka på nedan länk för att läsa mer om vilka projekt och uppdrag vi är involverade i.

Läs mer om våra aktuella initiativ och updrag

Byggt framgångar och erfarenheter

Vi skapar egna affärsprojekt
Vi åtar oss att driva andra företags projekt
Vi bygger anpassade projektorganisationer
Vi har ett nära samarbete med såväl offentliga som privata aktörer

PACE modellen

Vi bygger projekt med utgångspunkt i 7 viktiga delar som vi bygger ihop till en fungerande enhet

Ledarskap

Struktur

Strategi

Kompetents

Kompetens

Kapital

Kommunikation

Motivation

Projektpartners och uppdragsgivare

Ett urval av 30 projektpartners och uppdragsgivare under 30 år