Linus Gunnarsson, CEO, Binogi.com

Tillsammans med PACE har vi lyckats utveckla forskarnätverk och forskningsprogram som är betydelsefullt i vår internationella expansion inom digitalt lärande